Bezpečnost potravin

Změny v nové vyhlášce o cukru, medu, cukrovinkách, kakau a čokoládě

Vydáno: 3. 4. 2003
Autor:

Ministerstvo zemědělství vydalo novou vyhlášku, která po přistoupení ČR k EU nahradí dosavadní vyhlášku 334/1997. Touto novou vyhláškou č. 76/2003 se česká legislativa harmonizuje s novou legislativou EU.

Ministerstvo zemědělství vydalo nově vyhlášku o cukru, medu, cukrovinkách, kakau a čokoládě, kterou se po přistoupení ČR k EU zruší a nahradí původní vyhláška č. 334/1997 ve znění vyhlášky č. 94/2000.
Doplňují a upravují se definice a požadavky na skupiny a podskupiny výrobků, aby byly v souladu s nově upravenými směrnicemi EU o cukru (č. 2001/111), o medu (č. 2001/110 ) a o kakaových a čokoládových výrobcích (č. 2000/36).

/Podrobnější informace najdete v Potravinářských aktualitách.
Vyhláška je publikována v části 12 seriálové publikace vydávané v ÚZPI Česká potravinová legislativa“. /

Sbírka zákonů, 2003, částka 32, s. 2470–2487