Bezpečnost potravin

Změny v daňových zákonech po povodních

Vydáno: 1. 9. 2002
Autor:

DPH; daně; odpočet; dary; povodně; ČR

Nejdůležitější novinky by se týkaly hlavně růstu sazeb u pohonných hmot, alkoholických nápojů a tabáku.
K dalším významným změnám patří:
 Snížená sazba daně z přidané hodnoty (DPH) uplatňovaná dosud především u potravinářského a zdravotnického zboží (např. potraviny, farmaceutické výrobky, braille papír, prezervativy apod.) a většiny služeb vzroste z pěti na 6 %.
 Dosud se povinně museli registrovat jako plátci DPH podnikatelé, kteří dosáhli čtvrtletního obratu alespoň 750 tisíc korun; napříště tato povinnost bude zpřísněna na 2 milióny během uplynulých 12 kalendářních měsíců. Současně vznikne povinnost zrušit svou registraci k DPH, jestliže podnikatel podmínku obratu nesplnil. Dosud mohl být plátcem i dobrovolně.
 Klíčovým návrhem z hlediska povodňové pomoci v zákoně o DPH je možnost při bezplatné pomoci postiženým odečíst si DPH na vstupu v plné výši. Tato formulace znamená, že pokud např. majitel bagru poskytne stroj i s obsluhou na odklízení trosek, nejenže není trestán daní za poskytnuté stavební práce (což bylo praktikováno při povodních v r. 1997), ale navíc nemusí krátit svůj nárok na odpočet daně při pořízení bagru. Ještě jinak řečeno – bagr je v tomto případě uznán jako prostředek k podnikání, i když je poskytnut k nevýdělečné činnosti.
 V dani z příjmu fyzických osob se zavádí nové pásmo – daň ve výši 37 % budou platit občané s daňovým základem přes 993 600 korun.
 Daň z příjmů právnických osob (firem) se sníží ze současných 31 %, buď na 30 %, nebo na 28 % daňového základu.
 Daňovým nákladem jsou veškeré formy nepeněžní pomoci (práce, poskytnutí bagru, automobilu atd.) v souvislosti s odstraňováním následků povodní.
 Dary na odstranění následků živelních pohrom poskytnuté právnickými osobami (firmami) budou uznány jako daňově odečitatelné; hodnotou daru může být nejvýše zůstatková hodnota odepisovaného majetku. Za dary tak nemohou být považovány výdaje, které byly v souvislosti s povodněmi uplatněny jako daňové.

HN, 2002, 30.8., č. 169, s. 3 (Mik)