Bezpečnost potravin

Změny rakouského kodexu

Vydáno: 8. 7. 2010
Autor:

Změny a úpravy se týkají produktů z ekologické produkce, mléka a mléčných výrobků a lihovin.

Změny a úpravy se týkají produktů z ekologické produkce, mléka a mléčných výrobků a lihovin.

Nařízením BMG 75210/0004-IV/B/7/2009 z 14. 8. 2009 dochází k úpravě  kodexové kapitoly A8 „ Zemědělské produkty z ekologického ze zemědělství a z nich vyrobené produkty“. Např. se umožňuje použití některých měďnatých látek po předcházejícím ohlášení, zrušuje se speciální limit pro dusičnany u eko-zeleniny. Nový odstavec je věnován problematice označování.

V kapitole B 32 „Mléko a mléčné výrobky“ dochází k úpravám (Nařízení BMG-75210/0016-II/B/7/2009označování tuku v sýrech (u sýra cottage a u sýrů opatřených tvrzením „nejméně 45 % sušiny“). Další změny v této kapitole (Nařízení BMG-75210/0005-IV/B/7/2009) se týkají např. ochucených mlék.

V kapitole V 23 „Lihoviny“  (Nařízení BMG-75210/0014-II/B/7/2009 jsou zpřesněny specifikace jednotlivých druhů lihovin:“ovocná pálenka“ (Obstschnaps), „vinná pálenka (Beerenbrand), „jalovcová lihovina“, „gin“, „aquavit“, „enzian“, „kmínka“, „anýzovka“, „vodka“, likéry, „hořká“ (Bittera) aj).  Jsou upravena pravidla pro přídavek esencí, jalovce a dalších aromatizujících látek.


Ernährung, 34, 2010, č. 4, s. 174-178, 181-189