Bezpečnost potravin

Změny obsažené v nové vyhlášce o čaji, kávě a kávovinách

Vydáno: 7. 4. 2003
Autor:

Ministerstvo zemědělství vydalo pod č. 78/2003 novelu vyhlášky č. 330/1997, která nabývá účinnosti 1. července 2003.

Ministerstvo zemědělství vydalo novelu vyhlášky o čaji, kávě a kávovinách, kterou se původní vyhláška č. 330/1997 ve znění vyhlášky č. 91/2000 změní od 1. 7. 2003. Touto novelou č. 78/2003 se česká legislativa plně harmonizuje se směrnicemi EU včetně jejich změn v posledních letech (směrnice 1999/4, a 2001/51).
Jedinou podstatnější změnou v oddílu 1 – Čaj – je členění. Zůstávají jen druhy a skupiny, ruší se podskupina – „aromatizovaný“. Termín „aromatizovaný „ nebo „ovoněný“ se uvádí při označování blízko názvu čaje.
V oddílu 2: Káva – dochází rovněž ke změně členění na druhy, skupiny a podskupiny. Výrobková skupina „kávový extrakt“ má nové podskupiny: „sušený“, „ve formě pasty“, „ve formě tekuté“. Doplňují se s tím související požadavky na označování a na jakost.
V oddílu 3 – Kávoviny a jejich směsi – jsou druhům cikorkového extraktu jsou přiřazeny přívlastky „sušený“, „ve formě pasty“ a „ve formě tekuté“. S úpravou názvosloví souvisí i změny v požadavcích na označování.
Cikorkový extrakt může být označen jako „koncentrovaný“, pokud sušina na bázi cikorky činí více než 45 % sušiny.
Novela bude zapracována do souboru Česká potravinová legislativy vydávaného ÚZPI a kromě toho je k dispozici na stránkách
Sbírka zákonů, 2003, částka 32, s. 2517–2520