Bezpečnost potravin

Změny nařízení o aerosolových obalech

Vydáno: 22. 9. 2009
Autor:

Nařízením vlády 315/2009 Sb. se mění některá ustanovení nařízení vlády č. 194/2001 Sb., týkající se hořlavých látek a jejich označování.

Nařízení vlády 315/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění nařízení vlády č. 305/2006 Sb.