Bezpečnost potravin

Změny a zrušení veterinárních vyhlášek

Vydáno: 2. 2. 2007
Autor: pospisilova

Vyhláška 4/2007 zrušuje většinu ustanovení veterinárních vyhlášek 200/2003 až 203/2003 týkajících se masa, mléka, výrobků z nich a vaječných výrobků.

V souvislosti s platností nařízení EU 853/2004 týkajícího se hygieny živočišných produktů dochází vyhláškou 4/2007 Sb.
ke zrušení větší části českých veterinárních vyhlášek týkajících se masa, mléka, výrobků z nich a vaječných výrobků.
Vyhláška 200/2003 Sb. pro vaječné výrobky se zrušuje celá.
Ve vyhlášce 201/2003 Sb. pro maso drůbeže, králíků a zvěřiny se zrušují §§ 1 – 3 a 4 – 34 a přílohy 2 – 4. Zůstávají v platnosti § 3a a příloha 5 (Ošetření pro vyloučení rizik pro zdraví zvířat souvisejících s masem), které byly doplněny vyhláškou 651/2004.
Ve vyhlášce 202/2003 Sb. pro maso se zrušují §§ 1 – 3, 4 – 18, 22 – 43 a přílohy 1-8. Mění se text § 19 o způsobu označení masa oválným razítkem, kde je doplněno překrytí křížem tvořeným dvěma diagonálními čarami. Zůstávají v platnosti §§ 3a, 43a a příloha 9 (Ošetření pro vyloučení rizik pro zdraví zvířat souvisejících s masem), které byly doplněny vyhláškou 652/2004.
Ve vyhlášce 203/2003 pro mléko se zrušují §§ 1 – 3, 4 – 16 a přílohy 1 – 3. Zrušuje se rovněž § 3a doplněný vyhláškou 638/2004, která měnila některá ustanovení vyhlášky 203/2003. Zůstává v platnosti příloha 4 (Ošetření pro vyloučení rizik pro zdraví zvířat souvisejících s mlékem) doplněná vyhláškou 638/2004.
Vyhláška 4/2007 nabývá účinnosti dnem vyhlášení, tj. 5. ledna 2007.