Bezpečnost potravin

Změna zákona o víně

Vydáno: 2. 6. 2006
Autor:

Novým zákonem 215/2006 se mění zákon 321/2004 o vinohradnictví a vinařství.

Zákon 321/2004 o vinohradnictví a vinařství (včetně změn uvedených v zákonech 179/2005, 411/2005 a 444/2005) se mění zákonem 215/2006.

Aktualizují se odkazy na související předpisy včetně přímo platných nařízení ES. Ruší se některá ustanovení, která jsou duplicitní s pravidly v přímo platných nařízeních ES

Upravují se některé definice (např. vinohrad, hektarový výnos), některé definice se ruší. Doplňuje se např. požadavek na vinice pro jakostní vína (§ 5), upravují se podmínky pro jakostní vína – hektarový výnos (§ 6). Upřesňuje se požadavek na označení burčáku (§ 15).

Doplňují se ustanovení pro označení „Chateau“ (§ 16a). Upravují se ustanovení ohledně zemského vína, jakostního vína, jakostního vína s přívlastkem, šumivého, perlivého a likérového vína  (§§ 17-22), především požadavky na označování. Změny se týkají také zatřídění vína vyprodukovaného v ČR (§ 27).

Prodlužují se lhůty týkající se žádostí o registraci vysazené vinice (§ 28). Upravuje se ustanovení o správních deliktech (§ 39).

Druhá část zákona se týká změny v zákonu 634/2004 o správních poplatcích.

Sbírka zákonů, 2006, č. 72