Bezpečnost potravin

Změna zákona o biocidních přípravcích a účinných látkách

Vydáno: 24. 8. 2008
Autor:

Zákonem 297/2008 se mění zákon 120/2002 o podmínkách použití biocidních přípravků v souladu s předpisy ES, a sice od 1. ledna 2009.

Zákonem 297/2008 se mění zákon 120/2002, o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek (složek biocidních přípravků) na trh, ve znění zákonů 186/2004 a 125/2005.
Ke změnám dochází téměř ve všech §§.
Doplňují se odkazy na poslední související předpisy ES (§ 1). Dále se např. mění definice a podmínky „uvedení biocidního přípravku na trh“ (§§ 2, 3, 3a, 3b). Mění se náležitosti a způsob podávání žádosti o uvedení přípravku na trh (§ 4). Mění se některé formulace týkající se hodnocení dokumentace biocidního přípravku (§ 6). Prodlužuje se lhůta pro vydání rozhodnutí Ministerstvem ze 180 na 360 dní (§ 7). Doplňuje se zohlednění případného negativního účinku nejen na zvířata, ale i rostliny, krmiva, živočišné a rostlinné produkty. Mění se formulace § 8 s tím, že „účinné látky určené pro použití v biocidním přípravku, které byly uvedeny na trh přede dnem 14. května 2000, lze po tomto datu uvádět na trh za podmínek, které stanoví přímo použitelné předpisy ES“. Upravuje se postup zařazování látek do seznamu schválených v souladu s posledními předpisy ES (§ 12) a následuje mnoho dalších změn a úprav.
Doplňuje se příloha č.2 se seznamem účinných látek s podmínkami jejich použití v ES a příloha č. 3 se seznamem účinných látek s nízkým rizikem.