Bezpečnost potravin

Změna vyhlášky ohledně plastových a keramických materiálů určených pro potraviny

Vydáno: 21. 1. 2007
Autor: pospisilova

Vyhláška 551/2006 mění vyhlášku 38/2001 o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy.

Vyhláška 38/2001 ve znění vyhlášek 186/2003 a 207/2006 se mění vyhláškou 551/2006  v souladu s předpisy EU.
Mění se příloha 3 – Požadavky na plasty a výrobky z plastů.
Mění se příloha 9 – Hygienické požadavky na výrobky ze skla, skolkeramiky, keramiky, porcelánu a předmětů se smaltovaným povrchem (limity migrace olova a kadmia). (Týká se migrace olova a kadmia, náležitosti písemného prohlášení).
Vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení (tj. 20. prosince 2006).
Jsou uvedena přechodná opatření pro těsnění z PVC s obsahem epoxidovaného oleje ze sójových bobů, použitá pro kojeneckou výživu naplněnou před 19. 11. 2006. Další přechodná ustanovení platí pro výrobky z keramiky (do 19. 5. 2007) a pro výrobky z plastů (do 18. 11. 2007).