Bezpečnost potravin

Změna vyhlášky o zdraví zvířat a požadavcích na veterináře

Vydáno: 3. 2. 2007
Autor: pospisilova

Vyhláškou 8/2007 Sb. se mění veterinární vyhláška 296/2003 Sb. o ochraně zdraví zvířat a o způsobilosti k provádění veterinárních činností.

Vyhláškou 8/2007 Sb. z 19. ledna 2007 se mění vyhláška 296/2003 Sb. o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění vyhlášek 610/2004 Sb. a 330/2005 Sb.
Aktualizuje se výčet předpisů ES v poznámce č. 1. Doplňují se některá opatření na ochranu zvířat (např. zabraňování průniku volně žijících zvířat zasíťováním, podávání vody a krmiva, dostatečné kapacity k umístění zvířat), vypouštějí se ustanovení, která jsou již obsažena v předpisech ES, upřesňují se formulace. Změny se týkají §§ 1 – 5, 9, 11, 12, 14 – 17, 19, 22, 27 – 30. Je doplněn § 12a s veterinárními podmínkami pro osoby obchodující s ovcemi a kozami, § 28a týkající se kurzů o sběru a odstraňování kadaverů v zájmovém chovu. Změněna je příloha 1 „Veterinární osvědčení a zdravotní potvrzení k přemístění zvířete“. Doplňuje se příloha znázorňující „Služební průkaz úředního veterinárního asistenta“.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem zveřejnění, tj. 29. ledna 2007.