Bezpečnost potravin

Změna vyhlášky o potravinách pro zvláštní výživu

Vydáno: 18. 11. 2006
Autor:

Česká vyhláška 54/2004 Sb. se mění vyhláškou 473/2006 Sb. Dochází k doplnění některých použitelných forem folátů, hořčíku, železa a aminokyselin.

Vyhláška 473/2006 Sb. (přijatá 16. 10. a zveřejněná 30. 10. 2006) doplňuje ve vyhlášce 54/2004 Sb. odkaz na některé směrnice ES, včetně směrnice 2004/6, a sice ohledně odkladu aplikace zákazu obchodování s určitými produkty.
Mezi potravní doplňky použitelné do potravin pro zvláštní výživu se nově zařazuje
  • kalcium-L-methylfolát jako zdroj folátů,
  • pyroglutaman (pidolát), chelát aminokyseliny a magnesium-L-aspartát jako zdroje hořčíku,
  • hydroxid železnatý, pyroglutaman (pidolát) železnatý, chelát aminokyseliny, ferrum(II)-bisglycinát jako zdroje železa.
Povolené aminokyseliny mohou být na rozdíl od původního znění použity také jako draselné, vápenaté a horečnaté soli.
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 31. prosince 2006.