Bezpečnost potravin

Změna vyhlášky o pesticidech

Vydáno: 29. 8. 2008
Autor:

Vyhláškou 272/2008 dochází ke změně vyhlášky 381/2007 o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách a surovinách.

Vyhláška 381/2007 o pesticidech se vyhláškou 272/2008 doplňuje o odkaz na směrnice 2007/56/ES, 2007/57/ES, 2007/62/ES, 2007/73/ES a 2008/17/ES, kterými se mění směrnice 86/362/EHS, 86/363//EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity některých reziduí. Dále dochází ke změnám v některých položkách v přílohách 1 (Názvy a definice reziduí) a 3 (MLR pesticidů v potravinách rostlinného původu).
Vyhláška nabývá účinnosti 15. srpna 2008.