Bezpečnost potravin

Změna vyhlášky o označování výživové hodnoty

Vydáno: 25. 9. 2009
Autor:

Vyhláškou 330/2009 Sb. se mění vyhláška 450/2004 Sb., a sice podle směrnice 2008/100/ES. Přechodné období pro označování podle nového předpisu trvá do 31. října 2012.

V souladu se směrnicí 2008/100/ES ze dne 28. října 2008, (kterou se mění směrnice 90/496/EHS o nutričním označování potravin, pokud jde o doporučené denní dávky, převodní faktory pro energetickou hodnotu a definice), se mění česká vyhláška 450/2009
V § 2 se upravuje definice vlákniny, v  § 4 je doplněna energetická hodnota pro vlákninu (8 kJ = 2 kcal) a pro erythritol (0 kJ = 0 kcal).
V příloze uvádějící „Doporučené denní dávky vitamínů a minerálních látek“ se proti původní verzi  
– zvyšuje hodnota pro vitaminy  B12, C, E, a hořčík,
– snižuje hodnota pro vitaminy B1, B2, B6, biotin, niacin a pro fosfor a zinek,
– doplňuje hodnota pro vitamin K, draslík, fluoridy, chloridy, chróm, mangan, měď, molybden a selen.
Vyhláška nabývá účinnosti od 1. října 2009, ale potraviny, které nemají označení hodnoty v souladu s § 4 odst. 1 a přílohou č. 4 k této vyhlášce, lze uvádět na trh nejdéle do 31. října 2012.
Aktualizované znění vyhlášky 450/2004 najdete na stránkách Agronavigátoru.