Bezpečnost potravin

Změna vyhlášky o označování potravin

Vydáno: 13. 1. 2006
Autor:

Vyhláškou 497/2005 se mění vyhláška 13/2004 v souvislosti s opravou směrnice EU.

Vzhledem k tomu, že ve směrnici ES 2000/13 o označování došlo směrnicí 2005/26 k drobné změně týkající se výjimek z povinnosti označovat alergenní složky, byla i česká vyhláška 13/2004 v listopadu 2005 změněna vyhláškou 368/2005. Znění směrnice ES však bylo poté ještě v jednom bodě opraveno – týká se rybí želatiny používané jako nosič, a proto musela být opravena i česká směrnice. K opravě došlo vyhláškou 497/2005, která nabývá účinnosti dnem vyhlášení (23. 12. 2005).

Úplné opravené znění vyhlášky 113/2005 najdete na stránkách Bezpečnosti potravin.

Sbírka zákonů, 2005, č. 173