Bezpečnost potravin

Změna vyhlášky o ovoci, zelenině a bramborách

Vydáno: 2. 1. 2005
Autor:

Vyhláškou 650/2004 Sb.se mění vyhláška 157/2003 Sb., a to s účinností od 22. 12. 2004.

Vyhláška 650/2004 Sb. znamená jen poměrně malé změny vyhlášky 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování. Odkazuje se na některé předpisy EU, opravují se drobné chyby, upravuje se příloha 16 týkající se velikostního třídění brambor a vypouští se příloha 17: Smyslové, fyzikální a chemické požadavky na jakost výrobků z brambor.
Vyhláška nabývá účinnosti dne 22. 12. 2004.

Plné znění vyhlášky najdete v souboru Zákon a prováděcí vyhlášky: 157/2003 Sb.

Sbírka zákonů 2004, č. 222