Bezpečnost potravin

Změna vyhlášky o ovoci a zelenině

Vydáno: 1. 11. 2010
Autor:

Vyhláškou 291/2010 Sb. se podruhé mění vyhláška 157/2003 Sb. s požadavky pro čerstvé ovoce zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich.

Vyhláška 291/2010 Sb. s platností od 1. prosince 2010 mění vyhlášku 157/2003 Sb. ve  znění vyhlášky 650/2004 Sb.

Opravují se chyby (např. se odstraňuje přídavek ovocné složky z definice zeleninových výrobků), opravuje se terminologie v souladu s novějšími předpisy ES (např. sladidla místo „náhradní sladidla“), odstraňují se duplicity vzniklé např. vydáním novějších předpisů ES nebo ustanovení, která nejsou s novějšími předpisy v souladu (např. § 8 – nutriční tvrzení ohledně obsahu cukru v ovocných výrobcích). Z textu se vypouštějí požadavky nově obsažené v přílohách této vyhlášky. Ale  jsou zde i některé zásadnější změny.

 

Oddíl 1 s obecnými požadavky na čerstvé ovoce a zeleninu se zrušuje (problematiku řeší předpisy ES).

V § 10 se zrušuje požadavek max. 0,5 % cizích příměsí v sušeném ovoci.

V § 12 se z definice zeleninového protlaku vypouští přídavek sladidel.

V § 14 se vypouští povinné označování velikostního třídění určitých druhů sterilované zeleniny.

V § 25 se doplňují senzorické a jakostní požadavky na sušené houby.

V § 30 se požaduje min. velikost hlíz kromě „drobných“ 28 mm, hmotnost hlíz se nespecifikuje.

 

Příloha 1: Čerstvé ovoce a zelenina – se zrušuje

V příloze č. 4  se doplňuje tabulka 5 se smyslovými požadavky na  sušené ovoce.

V příloze č. 7 se doplňuje tabulka 5 se smyslovými požadavky na  sušenou zeleninu.

Příloha č. 9 – Členění suchých skořápkových plodů, příloha č. 11 – Fyzikální a chemické požadavky na jakost a příloha č. 12 – Smyslové požadavky na jakost se upravují v souladu s úpravou definic skořápkových plodů v § 18 (vypouští se definice pistáciových a pekanových ořechů, vypouštějí se ořechy ve skořápce,doplňuje se čerstvý kokosový ořech aj.).

V příloze č. 13 – Seznam hub se vypouští: čirůvka zelánka, líha srostlá a hnojník obecný; doplňují se: Šupinovka nameko, Líhovec moučný, Žampion mandlový, Trstnatec lupenitý, Korálovec ježatý, Žampion ovčí, Hlíva citronová, Hlíva růžová.

Příloha č. 16 je přeformulována a upraveny požadavky.


Aktuální znění vyhlášky 157/2003 najdete v souboru "Zákon o potravinách a prováděcí vyhlášky". 

Sbírka zákonů, 2010, částka 109, s. 4186 – 4194