Bezpečnost potravin

Změna vyhlášky o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů

Vydáno: 23. 11. 2006
Autor:

Vyhláška 493/2006 mění vyhlášku 330/2004 především z hlediska ustanovení o dovozní rostlinolékařské kontrole. Jsou doplněny vzory dokladů a žádostí.

Vyhláška 493/2006 Sb. přijatá 27. 10., zveřejněná 13. 11. 2006 mění vyhlášku 330/2004 Sb. o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování
škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů.
V § 5 se doplňuje, že "Povolení přechovávání, rozmnožování a jiné manipulace s karanténním materiálem se vydává na dobu pěti let ode dne jeho vydání." Upraveny byly: §18 „Zásilky podléhající dovozní rostlinolékařské kontrole“, § 19 „Dovozní rostlinolékařská kontrola“, § 21 „Oznámení dovozců“, § 22 „Místa provádění dovozní rostlinolékařské kontroly“, příloha 8 „Invazní škodlivé organismy podléhající monitoringu“, příloha 17 „Vzory rostlinolékařských osvědčení“, příloha 19 „Abecední seznam rostlin“. Zrušena byla příloha 13 „Seznam vstupních míst pro provádění rostlinolékařské kontroly“.
Doplňuje se § 21a „Požadavky na dopravu a skladování partií a zásilek“, § 22a „Žádost o schválení místa k provedení kontroly totožnosti
a kontroly zdravotního stavu zásilky nebo partie“, § 26a „Sdělování opatření“, příloha 9a „Vzor rostlinolékařského dokladu o přesunu“, příloha 9b „Vzor oznámení o předpokládaném termínu doručení zásilky k provedení dovozní rostlinolékařské kontroly“, příloha15a „Vzor žádosti o schválení místa navrženého k provádění kontroly totožnosti a kontroly zdravotního stavu zásilky“.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.