Bezpečnost potravin

Změna vyhlášky o metodách zkoušení potravin

Vydáno: 30. 6. 2005
Autor:

Vyhláškou 238/2005 Sb. se podruhé mění vyhláška 211/2004 Sb. o metodách zkoušení a způsobu odběru a přípravy kontrolních vzorků. Především se zapracovávají nové předpisy EU týkající se benz(a)pyrenu, GMO, ochratoxinu A, Pb, Cd, Hg a 3-chlorpropan-1,2-diolu.

Vyhláškou 238/2005 Sb. se mění vyhláška 211/2004 Sb. o metodách zkoušení a způsobu odběru a přípravy kontrolních vzorků, ve znění vyhlášky 611/2004 Sb.

Vyhláška zapracovává především změny, k nimž v poslední době došlo v legislativě EU. Doplňují se citace směrnic ES vydaných v r. 2005 (2005/4, 2005/5, 2005/10).

V §§ 4, 7 a 10 se doplňují odstavce týkající se odběru a přípravy vzorků a analytických metod pro stanovení benz(a)pyrenu a detekci GMO (v souladu s doporučením ES 2004/787). K tomu patří i přílohy 44 a 45 (viz níže).

V příloze 1 týkající se odběru vzorků pro stanovení ochratoxinu A došlo ke změnám u obilovin a sušených hroznů a k doplnění pravidel pro pražená kávová zrna a kávu (body 4.3 až 4.5).

Doplňují se pokyny pro vzorkování vína a hroznové šťávy (bod 4.8).

V příloze č. 3 týkající se odběru vzorků pro stanovení Pb, Cd, Hg a 3-chlorpropan-1,2-diolu se mění bod 5 – „Dodržení specifikovaného nejvyššího obsahu v šarži“.

V příloze 6 týkající se přípravy vzorků pro stanovení Pb, Cd, Hg a 3-chlorpropan-1,2-diolu se doplňuje bod 3.3.3 – „Pracovní charakteristiky – koncepce nejistoty“ a mění se bod 3.4 – „Odhad správnosti zkoušky“.

Doplňují se přílohy 44 a 45 s metodami odběru a přípravy vzoků a s požadavky na metody zkoušení pro stanovení benzo(a)pyrenu.

Vyhláška nabývá účinnosti 1. září 2005.

Na stránkách www.bezpecnostpotravin.cz najdete aktualizovanou verzi vyhlášky 211/2004_Sb.

Sbírka zákonů 2005, č. 88