Bezpečnost potravin

Změna vyhlášky o krmivech

Vydáno: 7. 1. 2003
Autor:

Vyhláška č. 451/2000 Sb., vydaná na základě zákona o krmivech byla již počtvrté změněna, a sice vyhláškou 544/2002 Sb. z 12. 12. 2002. Cílem řady změn ve vyhlášce je prevence TSE. Vyhláška nabývá účinnosti 1. 1. 2003 s výjimkou několika ustanovení platných od 1. 7. 2003.

Na základě § 3 zákona č. 91/1996 Sb. o krmivech ve znění zákona 244/2000 Sb. byla vydána vyhláška č. 451/2000 Sb., která je již počtvrté změněna, a sice vyhláškou 544/2002 Sb. z 12. 12. 2002. Upravují se v ní definice zakázaných a nežádoucích látek a produktů (§§ 1 a 2) a limity a podmínky tolerovaných nežádoucích látek (těžké kovy, fluór, arzén, aflatoxin, theobromin, dioxin aj.) (příloha 3). Důraz je kladen na podmínky výroby krmiv z hlediska živočišných proteinů. Ve výrobních provozech na krmiva pro zvířata vykrmovaná za účelem produkce potravin se nesmějí vyrábět krmiva pro jiná zvířata, pokud tato krmiva obsahují jiné zpracované živočišné proteiny než jsou rybí moučka, dikalciumfosfát z odtučněných kostí a hydrolyzované proteiny. U krmiv pro přežvýkavce jsou podmínky ještě přísnější. Další úpravy se týkají doplňkových látek do krmiv v příloze č. 14 části C2 (antibiotika a chemoterapeutika), části C4 (konzervanty, mikroorganismy a enzymy pro silážování, stopové prvky). Mění se příloha č. 23 týkající se biologického zkoušení doplňkových látek jak z hlediska jejich účinnosti, tak z hlediska jejich rizik pro životní prostředí. Cílem řady změn ve vyhlášce je prevence TSE.
Vyhláška nabývá účinnosti 1. 1. 2003 s výjimkou několika ustanovení platných od 1. 7. 2003.
Sbírka zákonů 2002, částka 190, s.11394–11449