Bezpečnost potravin

Změna vyhlášky o klasifikaci jatečných těl

Vydáno: 7. 9. 2005
Autor:

Vyhláška 194/2004 o klasifikaci jatečně opracovaných těl prasat, skotu a ovcí a o osvědčení odborné způsobilosti byla s účinností od 1. 9. 2005 změněna vyhláškou 324/2005.

Vyhláška 194/2004 o klasifikaci jatečně opracovaných těl prasat, skotu a ovcí a o osvědčení odborné způsobilosti k provádění klasifikace byla s účinností od 1. 9. 2005 změněna vyhláškou 324/2005.

Změny

§ 2 – Klasifikace prasat od 60 do 120 kg:

         doplňuje se odkaz na rozhodnutí ES 2005/1, kterým se schvalují metody třídění jatečných těl prasat v ČR,

         pořadí poražených kusů za den musí být kontinuální řadou čísel, které se vyznačí na každém jatečném kusu (na každé půlce), a také v klasifikačním protokolu.

§ 4 – Klasifikace skotu a ovcí:

         doplňují se požadavky na údaje na štítku,

         doplňuje se odkaz na nařízení  EHS 1208/81, 1026/91, 2137/92 stanovujících obchodní úpravu jatečných těl.

§ 6 – Odborná příprava:

         doplněný odst. 5 upřesňuje způsob odborné přípravy.

§ 8 – Osvědčení o odborné způsobilosti:

         nadále není nutné předkládat potvrzení, že žadatel o osvědčení má k dispozici příslušný klasifikační přístroj.

Příloha č. 2: rozšiřuje se spektrum metod pro klasifikaci prasat.

Přílohy č. 3 a 4: mění se citace změněných českých vyhlášek.

Příloha č. 6: uvádí se pouze popis nově zahrnutých  metod aparativní klasifikace prasat.

 

Sbírka zákonů, č. 115, 29. 8. 2005