Bezpečnost potravin

Změna vyhlášky o čistotě aditiv

Vydáno: 6. 12. 2006
Autor:

Vyhláškou 514/2006 se mění vyhláška 54/2004, pokud jde o parametry čistoty pro žluť SY FCF a oxid titaničitý E 171.

Vyhláškou 514/2006 Sb. se mění vyhláška 54/2004 Sb.z hlediska parametrů čistoty pro žluť SY FCF a oxidu titaničitého E 171 v souladu se směrnicí 2006/33/ES měnící směrnici pro čistotu aditiv 95/45/ES. Pokud jde o žluť SY FCF (E 110), je doplněn požadavek na obsah látky Sudan I a je snížen limit pro olovo. Pokud jde o a oxid titaničitý (E 171), dochází k drobným úpravám formulací, vypouští se uvedené synonymum „Titanová běloba“.