Bezpečnost potravin

Změna ve veterinární vyhlášce

Vydáno: 2. 7. 2003
Autor:

Vyhláškou č. 190/2003 Sb. se mění náhrady nákladů za prohlídky jatečných zvířat.

Vyhláška č. 190/2003 Sb. mění vyhlášku č. 287/1999 Sb. o veterinárních požadavcích na živočišné produkty pokud jde o náhradu nákladů na prohlídky jatečných zvířat, a sice
skot mladší 6 měsíců (dříve tele)……………………………….6,- Kč
skot starší 24 měsíců poražený nutnou porážkou………..770,- Kč (dříve 1370,- Kč)
skot starší 30 měsíců…………………………………………..770,- Kč (dříve 1370,- Kč)
skot ostatního stáří……………………………………………….20,- Kč
U skotu staršího než 30 měsíců (a nuceně poraženého nad 24 měsíců) se poplatky za prohlídky prováděné mimo určenou dobu zvyšují jen na 790,- Kč (dříve 1390,- Kč).
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2003.
Sbírka zákonů, částka 66, 25. 6. 2003