Bezpečnost potravin

Změna nařízení vlády ČR o trhu s vínem v rámci EU

Vydáno: 9. 3. 2007
Autor: pospisilova

Nařízením 33/2007 Sb. se mění nařízení 245/2004 Sb. o podmínkách při provádění opatření společné organizace trhu s vínem.

Žádost o zařazení do plánu restrukturalizace a přeměny vinic podá pěstitel nejpozději do 1. dubna (dříve do 1. března) příslušného roku (§ 8). Doplňuje se ustanovení pro případ podání souhrnné žádosti na několik opatření (§ 8).
Žádost o podporu
–          na klučení vinic nebo na výsadbu nové vinice (při změně odrůdové skladby),
–          na zvýšení počtu keřů,
–          na přesun vinice do svahu,
–          na zlepšení techniky obhospodařování vinice,
–          na restrukturalizaci a přeměnu vinice
Podá pěstitel do 2 měsíců (dříve do 6 měsíců) (§§ 8a,8b, 8c, 8d, 8h a 8i). Upravují se formulace §§ 8e a 8f o způsobu ochrany vinice před zvěří a ptactvem. Dochází ke změně výše podpor v § 8j.
Nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení (26. 2. 2007).