Bezpečnost potravin

Změna nařízení o podporách na školní mléko

Vydáno: 30. 8. 2007
Autor: pospisilova

Nařízení vlády ČR 211/2007 mění počtvrté nařízení 205/2004 s podmínkami poskytování podpory z EU a národní podpory.

Nařízení vlády ČR 2005/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol,
bylo již změněno těmito předpisy:
Nařízení 205/2004 vychází z nařízení 2707/2000/ES, jehož cílem je zvýšení spotřeby mléka dětmi.
Změny obsažené v nařízení 211/2007
Při žádosti o podporu se upřesňuje definice subjektu, který může zastupovat školy a doplňují se požadavky na náležitosti žádosti.
Doplňuje se požadavek, aby již schválený subjekt podal před začátkem příslušného období (na stanoveném formuláři) informaci o způsobu distribuce.
Ukončení smlouvy o dodávání podporovaných výrobků se ohlásí Fondu do 30 dnů.
 
Hlavním důvodem změny nařízení 2005/2004 je zvýšení podpory pro školní rok 2007/2008 (viz Návrh nařízení…).
 
Výše podpory v posledních letech
Školní rok
Národní podpora
Podpora z EU
2005/2006
32,9 mil. Kč
16,4 mil. Kč
2006/2007
ca 42 mil. Kč
ca 18 mil. Kč
2007/2008
ca 80 mil. Kč
ca 20 mil. Kč
 
Dotovány jsou v Česku polotučné neochucené i ochucené mléko, zakysané mléčné produkty nebo smetanový krém (viz „Druhy výrobků, na které je poskytována podpora“).