Bezpečnost potravin

Změna legislativy o materiálech v kontaktu s potravinami

Vydáno: 20. 5. 2009
Autor:

Vyhláškou 127/2009 Sb. se mění některá ustanovení vyhlášky 38/2001 Sb.

Vyhláška 127/2009 Sb. mění vyhlášku 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění vyhlášky č. 186/2003 Sb., vyhlášky č. 207/2006 Sb., vyhlášky č. 551/2006 Sb., vyhlášky č. 271/2008 Sb. a vyhlášky č. 386/2008 Sb.
Konzolidované znění vyhlášky 38/2001 je k dispozici na Portálu státní správy ČR.
Vyhláška zapracovává směrnici 2008/39/ES, kterou se mění směrnice 2002/62/ES o materiálech z plastů určených pro styk s potravinami. Dochází mj. ke změně v příloze č. 3 "Požadavky na plasty a výrobky z plastů" a úpravám citací souvisejících předpisů. Účinnost nastává dnem vyhlášení (15. 5. 2009). Výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, které nejsou v souladu s ustanoveními této vyhlášky, lze vyrábět a uvádět na trh nejdéle do 7. března 2010.