Bezpečnost potravin

Změna klimatu: dopad na zemědělství v Evropě

Vydáno: 28. 12. 2009
Autor:

Studie Společného výzkumného střediska Evropské komise.

Po uveřejnění závěrečné zprávy projektu PESETA o dopadech změny klimatu v Evropě bude Evropská komise – Společné výzkumné středisko, jeho Institut prospektivních technologických studií (JRC–IPTS) postupně vydávat monografické zprávy, které budou informovat o jednotlivých sektorech, na které se projekt zaměřoval. První zpráva byla uveřejněna dne 11.12.2009 pod názvem “Impacts of climate change in agriculture in Europe” (viz příloha).
Podle všech dostupných klimatických scénářů (zvýšení teploty v rozmezí 2,5–5,4 °C) by došlo ke snížení produkce plodin v jižní Evropě, neboť by se zkrátilo vegetační období, což by se následně projevilo negativně na vývoji zrna. Na druhou stranu studie předpovídá, že dojde ke zvýšení zemědělské produkce v severní Evropě v důsledku delšího vegetačního období, snižování vlivu chladu na růst a prodloužení období bez mrazu. Je třeba zmínit, že tyto simulace nebraly do úvahy žádná omezení, pokud jde o dostupnost vody pro zavlažování nebo použití dusíkatých hnojiv. Do úvahy se však brala opatření přijatá na úrovni farem, např. změna plodin nebo management plodin.
 
Příloha: Impacts of climate change in agriculture in Europe (pdf, 1,13 MB, 59 stran)