Bezpečnost potravin

Změna českého zákona o vinohradnictví a vinařství

Vydáno: 24. 8. 2008
Autor:

Zákonem 311/2008 se mění zákon 321/2004, pokud jde o počet členů a funkční období členů Rady a Dozorčí rady Vinařského fondu.

Zákonem 311/2008  ze dne 17. července 2008, se mění zákon 321/2004, o vinohradnictví a vinařství, ve znění zákonů 179/2005, 411/2005, 444/2005 a 215/2006.
Dochází ke změně týkající se Vinařského fondu. Počet členů Rady se zvyšuje z 9 na 11, funkční období je čtyřleté. Dozorčí rada se rozšiřuje rovněž o dva členy a neomezuje se možnost setrvání členů po více volebních období. Přechodně se upravuje ukončení funkčního období dosavadních členů rad.
Zákon nabývá účinnosti okamžikem vyhlášení , tj. 21. srpna 2008.