Bezpečnost potravin

Změna české vyhlášky o pesticidech

Vydáno: 17. 8. 2003
Autor:

Vyhláška č. 257/2003 Sb. mění vyhlášku 465/2002 Sb.

Nová vyhláška č. 257/2003 Sb. mění a doplňuje přílohu č. 4 vyhlášky č. 465/2002 Sb., kterou se stanoví maximálně přípustné množství reziduí jednotlivých druhů pesticidů v potravinách a potravinových surovinách. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2003.
Sbírka zákonů, 2003, částka 87, 12. 8. 2003