Bezpečnost potravin

Zlepšením školení přispět k bezpečnosti potravin

Vydáno: 12. 7. 2006
Autor:

Komise připravuje Bílou knihu s názvem "Better Training for Safer Food" pro jednotnější, objektivnější a přiměřenější způsob provádění kontrol v zemích EU a třetích zemích dovážejících potraviny do EU.

Evropská komise připravuje  „Bílou knihu“ – dokument týkající se zdokonalení systémů školení ("Better Training for Safer Food")  s cílem, aby potraviny byly bezpečnější. Má být vydána v druhé polovině roku 2006. Tato iniciativa se má zaměřit na zajišťující školení personálu v organizacích zajišťujících dozor nad potravinami v členských zemích i v třetích zemích vyvážejících do EU, a sice především z hlediska legislativy a správných praktik. Má být zahrnuta oblast bezpečnosti potravin, krmiv, welfare a zdraví zvířat a zdraví rostlin. Cílem je zabraňovat podvodným a nevyhopvujícím praktikám. Školením má být pověřena některá z existujících exekutivních agentur. Vychází se z čl. 51 nařízení 882/2004/ES o úřední kontrole. Výsledkem má být jednotnější, objektivnější a přiměřenější způsob provádění kontrol.

Zatím byl vyhlášen program školení pro r. 2005 a 2006 zahrnující tato témata:

         HACCP,

         vedlejší živočišné produkty,

         doklady při dovozu potravin,

         ptačí chřipka,

         dovoz ovoce a zeleniny.

EU Food Law, 2006, č. 261, s. 9