Bezpečnost potravin

Zlepšení testu na BSE

Vydáno: 9. 7. 2001
Autor:

firma Serono, Švýcarsko, prionové onemocnění, množení vadných prionů

Biotechnologická firma Serono Int. S. A. se sídlem v Ženevě vyvinula metodu, která může značně zlepšit diagnostiku BSE a jiných prionových onemocnění. Tímto postupem se má množení vadných prionových bílkovin v laboratoři asi stonásobně zvýšit. Tento koncepční zásah by mohl zlepšit jak citlivost testů, tak i základní výzkum sloužící k pochopení prionových onemocnění. Dosavadní testy mozkové tkáně se neprovádějí u zvířat mladších 30 měsíců, která byla teprve infikována a u kterých je množství vadných prionů vzhledem k počátečnímu stadiu onemocnění zatím nepatrné. Při větším pomnožení bude možno v laboratořích lépe zkoumat biologické vlastnosti prionů, především proces přeměny normálních na vadné. Bude tak moci být potvrzena správnost prionové teorie, podle níž vadné priony skutečně jsou infekční. Na stejném základě by mohl být vyvinut postup pro analýzu vzorků krve a míšní tekutiny, aby mohla být testována živá zvířata a prováděny diagnózy u lidí. Zatím však vůbec není jasné, zda se v krvi infekční materiál vyskytuje. Řada jiných vědců je však skeptická. Stonásobné pomnožení možná nebude dostačující pro získání průkazných metod. A pokud jde o krev, nikdy nebyla posouzena jako infekční materiál. Další připomínkou je, že samotná existence infekčních prionů ještě nutně neznamená infekci. Nový postup musí teprve být ověřen, než bude oficiálně uznán a to může trvat dva až tři roky.
Lebensm. Ztg., 25, 22. 6. 2001, s. 20