Bezpečnost potravin

Zlepšení stravy dívek a žen vyžaduje značné úsilí

Vydáno: 21. 11. 2005
Autor:

Je doporučována podpora zdraví pomocí doplňků stravy u žen i mimo období těhotenství či kojení, a to všude tam, kde je nedostatek nutrientů v běžné stravě či konzumovaných obohacených potravinách.

 Kvalita stravy je pro zdraví žen důležitá nejen v období těhotenství a kojení,
ale také během jejich dětství a stáří. Nedostatečný stav zásobení nutrienty zhoršuje nejen jejich osobní zdravotní stav, ale může také ovlivnit zdraví budoucí generace. Všeobecně lze konstatovat, že většina žen stále ještě nedostává potřebné množství vitaminů a minerálních látek ze své stravy. Proto se vyžaduje zvolit celostní přístup, a nikoliv jednoduché zaměření na jednotlivé výživové faktory. Nový přístup pro zásobování organizmu mikronutrienty s cílem významného zlepšení zdravotního stavu  klade větší důraz na prevenci než na léčbu. Podporuje se u žen a dívek zdravý životní styl a zabezpečuje mikronutrientová dostatečnost nejen v těhotenství a při kojení, ale po celý průběh životního cyklu. Ženy by měly vedeny ke spotřebě potravních doplňků, pokud jejich fyziologické potřeby nejsou uhrazeny běžnou stravou anebo obohacenými potravinami.

More efforts needed to improve girl´s and women´s diet quality. PRISM, 2005, č. 2, s. 9.  In: Bartley, K. A., Underwood, B. A., Deckelbaum, R. J..: A life cycle micronutrient perspective for women´s  health. Am. J. Clin. Nutr, 2005, 82, s. 1188S–1193S