Bezpečnost potravin

Zkoumání příčin balkánské endemické nefropatie

Vydáno: 18. 3. 2006
Autor:

Výzkum vlivů životního prostředí a genetických faktorů na vznik onemocnění podpořený GAUK a MŠMT.

Balkánská endemická familiární nefropatie je choroba rozšířená  v geograficky vymezených oblastech a to v populaci žijící v oblasti podíl řeky Dunaje (do vzdálenosti až 100 km od toku) v některých oblastech Bulharska, Rumunska a zemí bývalé Jugoslávie. Uvedené onemocnění je charakterizované postupujícím progresivním zánětem tkáně ledvin, který vede až k totálnímu selhání funkce tohoto orgánu. Proces je nevratný a končí zpravidla dialýzou, popř. následnou transplantací postiženého orgánu.

Dosud nebyly objasněny příčiny této choroby. Na základě současných poznatků se usuzuje na to, že jde o multifaktoriální onemocnění, na kterém se podílejí genetické faktory a faktory životního prostředí.

Grantová agentura Univerzity Karlovy (grant GAUK 432/2004) a MŠMT ČR (grant MSM0021620808) podpořily studii, která se pokouší vysvětlit původ tohoto ledvinového onemocnění i nádorů močového traktu, které chorobu provázejí.

Při hledání příčin vzniku balkánské endemické nefropatie se braly do úvahy následují faktory:

 

* polycyklické aromatické uhlovodíky a aromatické aminy,

* těžké kovy,

* mykotoxiny,

* aristolochové kyseliny,

* genetické faktory.

Objasnění vzniku balkánské endemické nefropatie má velký praktický význam, neboť napomůže předvídání rizik a prevenci této i dalších onemocnění vyvolaných environmentálními a genetickými faktory.

Příloha : Chemické listy 99, 2005, e. 11, s. 782–788 [pdf ; 755967 bytů]