Bezpečnost potravin

Zkázu starých tisků má odvrátit zmrazení

Vydáno: 22. 8. 2002
Autor:

knihovna; knihy; povodně; zmrazení; Mochovské mrazírny; ČR

Vzácné fondy Městské knihovny včetně Pražské bible z roku 1488 bezmocně ležely v kalné vodě.
Na Ortenově náměstí v Holešovicích v Praze skladovala donedávna Městská knihovna své nejcennější exempláře. Celkem šlo o 20 tis. starých tisků. Dnes je valná většina těchto svazků v mrazácích. Vzácné knihy z minulých pěti století strávily několik dní pod třímetrovou hladinou kalné říční vody. Dobrovolníci je nyní vyndávají z bahna, opatrně omývají, balí do fólií, skládají do přepravek a skládají do chladírenských aut. Pak následuje přeprava do Mochovských mrazíren k hlubokému zmrazení. Posléze se budou postupně restaurovat.
Povodní byly zasaženy i knihovny: Obvodní knihovna pro Prahu 7 (36 tis. svazků), karlínská pobočka Městské knihovny (10 tis. svazků), Městská knihovna na Mariánském náměstí však včas odlifrovala knihy do vyšších pater a zachránila tak 36 tis. svazků. Ovšem malý sál a počítačová učebna byly pod vodou.
Provoz Městské knihovny by mohl být obnoven v září 2002.

Podle MF dnes, 13, 2002, č.193, s. C/9 (Mik)