Bezpečnost potravin

Zjednodušené schéma nutričního značení

Vydáno: 2. 10. 2005
Autor:

K lepší orientaci spotřebitelů při výběru z širokého sortimentu výrobků zavedly některé země zjednodušené schéma nutričního značení, které na první pohled umožňuje spotřebitelům zjistit, která varianta téhož výrobku je zdravější.

Dne 1. září 2005 BEUC informoval o tom, jak spotřebitelé v Evropě vnímají značení potravin. Jde o výsledky výzkumu mezi spotřebiteli provedeného v období únor–duben 2005, a to v pěti evropských zemích (Německo, Dánsko, Španělsko, Maďarsko a Polsko). Spotřebitelský průzkum ukázal, že spotřebitelé často vybírají výrobky na základě nedostatečné informovanosti. 82 % respondentů uvedlo, že by uvítalo na obalu zjednodušené schéma nutričního značení.

 

BEUC vytvořil seznam zásad pro vytvoření zjednodušeného schématu značení

(a simplified labelling scheme). Je přístupné pouze pro zaregistrované členy na stánkách BEUC.

FSA (Food Standards Agency) ve Velké Británii pracuje na koncepci návěstí (signposting).

Consumentenbond, Nizozemský spotřebitelský svaz vytvořil svůj vlastní systém jednoduchého návěstí založeného na vybarvované pyramidě jako součásti vlastní iniciativy pod názvem “Dej šanci zdravým potravinám”. Cílem je umožnit spotřebitelům provádět v supermarketech seriózní výběr mezi všemi výrobky v dané kategorii. Spotřebitelský výzkum provedený tímto spotřebitelským svazem ukázal, že téměř všichni spotřebitelé chtějí na letmý pohled vidět, jak je jejich volba více či méně “zdravá”.

Forbrugerrädet, Dánská spotřebitelská rada zavedla své zjednodušené schéma značení – dopravní semafor se smějícím se (zeleným) nebo mračícím se (červeným) návěstím. K jeho zavedení došlo po průzkumu u spotřebitelů v prosinci 2004. Ke dni 29. září 2005 je toto návěstí k dispozici již pro 170 výrobků. Základním kritériem je obsah tuku, nasyceného tuku, cukru a vlákniny stravy, tj. nejdůležitějších nutrientů ve vztahu k nadváze a obezitě.

 

CIAA