Bezpečnost potravin

Živočišná krmiva a salmonela: zásada pro praxi

Vydáno: 18. 2. 2010
Autor:

Publikace vydaná v roce 2009 vládními institucemi ve Velké Británii.

Poradní výbor pro živočišná krmiva (Advisory Committee on Animal Feedingstuffs, ACAF) byl zřízen v červnu 1999 za účelem poskytování doporučení v oblasti bezpečnosti a používání živočišných krmiv a postupů výkrmu hospodářských zvířat. Členy ACAF jsou nezávislí experti, které jmenuje Úřad pro potraviny ve Velké Británii (FSA). Dne 3.3.2010 se uskuteční 49. zasedání ACAF.
 
ACAF vydává řadu publikací a doporučení. V říjnu 2009 ACAF uveřejnil publikaci pod názvem “Zásada pro praxi týkající se regulace salmonely během výroby, skladování a dopravy kombinovaných krmiv, premixů, krmných materiálů a aditiv do krmiv” (viz příloha). Uvedený kód pro praxi vznikl na základě spolupráce řady britských vládních institucí.
 
 
Zdroj: FSA