Bezpečnost potravin

Získávání chitosanu z krabího krunýře

Vydáno: 3. 3. 2009
Autor:

Výzkumný projekt NanoBioSaccharides podporovaný EU přispěl k znalostem o možnostech využití štěpných produktů chitosanu ve formě nanočástic.

Tříletý výzkumný projekt „NanoBioSaccharides“, jehož se zúčastnili vědci ze sedmi zemí a který byl koordinován univerzitou v Münsteru, byl doveden do konce. Cílem projektu bylo přeměnit chitin získaný z krabích krunýřů pomocí chemických a biologických metod na chitosan vhodný především pro medicínské účely. Evropská Komise vydala na projekt 2,5 mil EUR.
Úkolem bylo např. objasnit, proč chitosan tvoří při rozpouštění ve vodě nanočástice, a jak jsou tyto částice přijímány různými buňkami těla. Takové znalosti by následně měly přispět k tomu, aby se nanočástice staly prostředkem transportu v těle (např. inzulin přijímat místo injekcí přímo prostřednictvím nosní sliznice). Také se např. zjišťovalo, které enzymy v tkáních lidského těla jsou schopny štěpit chitosan, a které štěpné produkty mají vliv na hojení ran.

Dtsch. Lebensm. Rdsch., 105, 2009, č. 1, s. 39