Bezpečnost potravin

Zinek proti stárnutí

Vydáno: 22. 8. 2002
Autor:

projekt EU zaměřený na sledování příjmu zinku u straších osob v Evropě, vliv suplementace na intestinální absorbci zinku, stanovení optimálního množství přijímaného zinku

V rámci nedávno zahájeného projektu EU budou evropští výzkumníci sledovat rozdíly v příjmu zinku prostřednictvím denní stravy mezi staršími obyvateli v různých evropských zemích a dále pak i výsledky obohacování stravy zinkem. Příjem zinku u starších osob v Evropě je všeobecně nízký, přičemž zinek zřejmě hraje podstatnou úlohu v prevenci chronických a degenerativních onemocnění spojovaných se stárnutím. Účastníci výzkumu budou dostávat po dobu šesti měsíců placebo, resp. suplementy s dvěma různými koncentracemi zinku. Na počátku experimentu, po třech a šesti měsících bude hodnocen vliv suplementace na nutriční stav a intestinální absorpci zinku. Výzkumný tým se domnívá, že během tohoto experimentu získá věrohodné údaje o příznivých účincích optimálního množství zinku na zdravotní stav starších osob. Zinek je důležitý pro obranný mechanismus organismu proti zánětlivým onemocněním. Obohacování stravy touto esenciální živinou může být pro zdraví velmi prospěšné, na druhé straně ale přebytek zinku může negativně ovlivňovat metabolismus jiných minerálních látek. Nejlepší způsob zajištění adekvátního přívodu zinku je vyvážená strava. Hlavním zdrojem zinku jsou cereálie, mléčné a masné výrobky. Praktickým výsledkem projektu by měla být formulace doporučení pro optimální příjem zinku u straších osob v Evropě a vývoj výrobků obohacených zinkem, určených speciálně pro muže a ženy středního a vyššího věku. Další informace o projektu č. QLK1-2001-00168 je možno získat na adrese Dr.Charles Coudray, INRA, Saint-Genes-Champanelle, France.
http://www.inra.fr/