Bezpečnost potravin

Zhoršení hospodářských výsledků německého zemědělství

Vydáno: 20. 2. 2003
Autor:

hodnota hrubé zemědělské produkce 2001/2002 v Německu; průměrný zisk na zemědělský podnik; průměrný důchod na pracovní jednotku; počet zemědělských podniků; diferencované ekonomické výsledky podniků v hlavních odvětvích živočišné a rostlinné výroby

Německé ministerstvo ochrany spotřebitelů, výživy a zemědělství (Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft) ve výroční zprávě o vývoji zemědělství v hospodářském roce 2001/2002 vydané na začátku února přiznává, že některá odvětví resortu se musela potýkat s vážnými potížemi. Zpráva upozorňuje, že v roce 2002/2003 lze očekávat další zhoršování zemědělských důchodů.
Podle oficiálních údajů se průměrný zisk zemědělských podniků zaměstnávajících pracovní sílu na plný úvazek (Haupterwerb Betriebe – podniky s 1,5 a více pracovních jednotek na podnik nebo 0,75 až 1,5 pracovních jednotek na podnik a s podílem nejméně 50 % příjmu ze zemědělství na celkovém příjmu podniku) snížil v roce 2001/2002 proti předchozímu roku o 6,6 % na průměrných 33 593 EUR. Tento nepříznivý vývoj následoval po dvou předchozích úspěšných letech, kdy průměrný zisk této kategorie podniků se zvýšil o 19,4 %, resp. 14,8 %. Průměrný důchod na pracovní sílu zaměstnanou v těchto podnicích (v přepočtu na pracovní jednotku) klesl o 6,1 % na 21 763 EUR. Experti odhadují, že v roce 2002/2003 dojde k dalšímu snížení důchodů o 15–20 %, a to především kvůli vlivu loňských povodní na sklizeň obilovin a také nízkým cenám prasat a mléka.
Zvláště velké potíže měl v roce 2001/2002 sektor živočišné výroby, neboť ceny výrobců prasat klesly o 20 %. Ministerstvo považuje tento pokles za projev normálního cyklického vývoje cen v odvětví prasat. Podniky s rostlinnou produkcí zaznamenaly zvýšení důchodu o téměř 10 % díky velmi dobré úrodě v kalendářním roce 2001. Podniky zaměřené na produkci zeleniny a ovoce na tom byly ještě lépe při zvýšení důchodu o 21,5 %. Ministryně Künastová věří, že dobré výsledky  těchto podniků jsou důkazem úspěšné kampaně přesvědčování spotřebitelů, aby jedli denně nejméně pět kusů ovoce a zeleniny. Důchody výrobců vína se zvýšily o více než 10 %.
V kalendářním roce 2002 bylo v Německu celkem 394 600 zemědělských podniků s více než 2 ha obhospodařované půdy. Počet těchto podniků se proti předchozímu roku snížil o 17 000 (o 4 %). Hodnota hrubé zemědělské produkce v celém německém zemědělství v roce 2002 se odhaduje na 41,8 mld. EUR (snížení o 5,8 % ve srovnání s rokem 2001). Náklady na inputy ve výši 24,9 mld. EUR zůstaly na úrovni předchozího roku, čistý příjem se snížil o 20 %. Na jednu pracovní jednotku v celém zemědělství připadl průměrný příjem 18 048 EUR (– 16,6 %).  

Agra Europe, 2003, č. 2040, s. N/1  (Jav)