Bezpečnost potravin

Zemědělská výroba v České republice

Vydáno: 18. 9. 2006
Autor:

Zemědělská výroba je i s navazujícím výrobou potravinářskou jedním z tradičních odvětví národního hospodářství. Podíl zemědělství (spolu s lesnictvím) na hrubé přidané hodnotě v národním hospodářství se přibližuje průměru zemí bývalé evropské patnáctky. Zdroj: MZe