Bezpečnost potravin

Železito-sodný EDTA jako zdroj železa do suplementů a k fortifikaci

Vydáno: 27. 5. 2010
Autor:

Na základě příznivého stanoviska EFSA a schválení výborem SCF vydá Komise rozhodnutí o zařazení EDTA jako složky nového typu.

Společnost Akzo Nobel v UK podala v září r. 2006 žádost o schválení železito-sodného etylendiamin-tetra-acetátu (Fe+ Na EDTA) jako složky nového typu. V listopadu 2009 vydal úřad EFSA stanovisko (EFSA-Q-2007-016),

že látka EDTA neznamená zdravotní riziko, pokud její příjem nepřesahuje 1,9 mg/kg tělesné hmotnosti.

SCF v dubnu 2010 schválil, aby látka byla zařazena do pozitivního seznamu látek schválených jako „novel foods“. A nyní je řada na Komisi, aby vydala příslušnérozhodnutí.

EDTA se tak stane látkou určenou jako zdroj železa v potravinách pro zvláštní nutriční účely, v doplňcích stravy a při fortifikaci potravin. Při označování bude nazývána „železito-sodný EDTA“. Budou stanoveny horní limity, aby nemohlo dojít k nadměrnému příjmu dětmi.

 

Suplementy podle směrnice 2002/46/ES

děti: max. 18 mg v denní dávce (dle doporučení výrobce),

dospělí 75 mg v denní dávce (dle doporučení výrobce)

dietní potraviny v souladu s nařízením 953/2009/ES

nejvýše 12 mg EDTA/100 g finální potraviny

ostatní fortifikované potraviny podle nařízení 1925/2006/ES

nejvýše 12 mg EDTA/100 g finální potraviny

 

EU Food Law, 2010, č. 434, s. 7