Bezpečnost potravin

ZELENÁ KNIHA o jakosti zemědělských produktů: Normy pro produkty, požadavky na hospodaření a systémy jakosti

Vydáno: 11. 11. 2008
Autor: bodokova1

Výzva pro odbornou i laickou veřejnost. Zapojte se i vy do diskuse o jakosti zemědělských produktů.

Prostřednictvím této výzvy by Evropská komise chtěla získat názory všech organizací a občanů, kteří se zajímají o jakost zemědělských produktů. Odpovědi by ráda obdržela od zemědělců a producentů potravin, nevládních organizací, zpracovatelů, maloobchodníků, distributorů, obchodníků, spotřebitelů a orgánů veřejné správy.
Respondenti se mohou vyjádřit k jednotlivým částem nebo k celé knize. Odpovědi je třeba zaslat do středy 31. prosince 2008 na adresu:
 nebo:
Green Paper ‘Quality’
Directorate General for Agriculture and Rural Development
European Commission
B-1049 Bruxelles/1049 Brussels
 
Příspěvky, které Komise obdrží, budou zveřejněny na internetových stránkách spolu s údaji o jejich autorovi (jméno, město, země) V případě výslovného nesouhlasu se zveřejněním vašich osobních údajů bude váš příspěvek buď zveřejněn v anonymní formě, nebo k jeho zveřejnění nedojde.
Další podrobné informace o webové stránce Komise a o ochraně osobních dat obsahuje „Důležité právní upozornění“ na této internetové stránce: http://www.ec.europa.eu/geninfo/legal_notices_cs.htm
Další informace naleznete na této webové stránce týkající se zelené knihy: