Bezpečnost potravin

Zdroje vitaminu B12 pro doplňky stravy

Vydáno: 15. 10. 2008
Autor:

Stanovisko EFSA k použití navrhovaných dvou sloučenin – vitamerů vitaminu B12 v doplňcích stravy.

Vědecký panel pro potravinářská aditiva a nutriční zdroje přidávané do potravin Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA–ANS) byl požádán Evropskou komisí, aby vypracoval stanovisko k bezpečnosti a biologické využitelnosti dvou sloučenin – zdrojů vitaminu B12 a to:
– metylkobalaminu,
– 5’-deoxyadenosylkobalaminu
přidávaných do doplňků stravy z výživových důvodů. Uvedené sloučeniny představují tzv. vitamery vitaminu B12. Metylkobalamin se může získávat z geneticky modifikovaných organismů, to však nebylo předmětem zájmu panelu ANS.
 
Vitamin B12 je název pro skupinu příbuzných sloučenin obsahujících kobalt jako centrální ion v korrinovém kruhu. Kobaltový ion se pojí s metylovou, 5’-deoxyadenosylovou, hydroxylovou nebo kyanovou skupinou. Hydroxykobalamin a kyanokobalamin používané v doplňcích stravy se v lidském těle přeměňují na metylkobalamin a 5’-deoxyadenosylkobalamin. Poslední dvě jmenované sloučeniny se aktivně zapojují do endogenního metabolismu. Sloučeniny 5’-deoxyadenosylkobalamin a metylkobalamin tak lze považovat za představitele přirozeně se vyskytujících endogenních derivátů vitaminu B12.
Navrhované množství metylkobalaminu a 5’-deoxyadenosylkobalaminu pro použití do doplňků stravy bylo až 500 µg vitaminu B12/den pro dospělou osobu.
Vědecký výbor pro potraviny (SCF; předchůdce EFSA) došel k závěru, že průměrný příjem vitaminu B12 z potravin je asi 2–6 µg/den. Příjem z potravin a doplňků stravy se uvádí 32 µg/den u Nizozemců nebo 22,9 u mužů a 17,8 µg/den u žen ve Velké Británii. Podle SCF příjem vitaminu B12 ze všech zdrojů (tj. včetně doplňků stravy) stěží překročí množství 23,0 µg/den u mužů a 18,2 µg/den u žen.
Navrhované množství vitaminu B12 pro použití, tj. až 500 µg vitaminu B12/den tak podstatně zvýší běžný průměrný denní příjem, který byl odhadnut na méně než 10 µg.
Podle SCF většina vitaminu B12, který se dostává do těla prostřednictvím stravy, se ukládá v játrech. Zásoby vitaminu B12 v játrech běžně tvoří několik miligramů, z nichž se pouze 0,1–0,2 % za den ztrácejí. To umožňuje bez suplementace pokrýt denní potřebu po dlouhou dobu.
SCF vydal stanovisko k tolerovatelné horní hranici příjmu vitaminu B12 a došel k závěru, že není možné dosáhnout horní hranice příjmu, hlavně proto, že nejsou identifikovány žádné jasně definované škodlivé účinky. Panel poznamenal, že navrhované množství pro použití, tj. až 500 µg vitaminu B12/den, je pod doporučenou hodnotou 2 000 µg/den, kterou definovala skupina expertů pro vitaminy a minerální látky ve Velké Británii.
 
Na základě informací, které měl k dispozici, tak panel ANS došel k závěru, že použití 5’-deoxyadenosylkobalaminu a metylkobalaminu jakožto zdroje vitaminu B12 v doplňcích stravy pro obecnou populaci při navrhovaném použití a množství nepředstavuje obavu z hlediska bezpečnosti. Úplné stanovisko EFSA je v příloze.
 
 
Zdroj: EFSA
 
Pozn.: Vitamery jsou sloučeniny, které patří do jedné vitaminové skupiny, např. vitamin C má dva vitamery: kyselinu askorbovou a kyselinu dehydroaskorbovou.