Bezpečnost potravin

Zdravotní účinek čaje a jeho složek

Vydáno: 25. 9. 2001
Autor:

ILSI, workshop, polyfenoly, flavonoidy, názvosloví, stanovení, analytické metody, zdravotní prospěch, markery oxidačního poškození

Uvádí se, že polyfenoly patří mezi nejsilnější antioxidanty, které se vyskytují v potravinách a nápojích. Uvedené polyfenoly –monomerní i polymerní flavonoidy černého a zeleného čaje jsou aktivními složkami čaje. Vědecký popis složení čaje je však často nejasný, a to vzhledem k nejednotnému názvosloví a použití různých analytických metod ke kvantifikaci složek a jejich antioxidační aktivity. Uvedené body nevyjasněné ve vědeckých kruzích matou sdělovací prostředky i spotřebitele.
ILSI proto organizovala mezinárodní workshop na téma „Zdravotní účinky složek čaje“, který se konal 17.–18. Listopadu 1999 ve Washingtonu, DC, USA. Cílem tohoto pracovního setkání bylo zlepšit vědecké pochopení zdravotních účinků čaje a jeho složek. Hlavní okruhy, kterým se vědci věnovali, byly:
– Diskuse nad upřednostňovaným názvoslovím pro aktivní složky zeleného a černého čaje.
– Určení upřednostňovaných metod pro kvantifikaci aktivních složek v čaji.
– Výběr preferované metody/metod pro kvantifikaci antioxidační aktivity čaje a složek čaje in vitro.
– Stanovení kvality metod, které se v současné době používají k vyšetřování antioxidační aktivity in vivo, určení rozdílů a slabých míst.
– Posouzení možnosti stanovit složení flavonoidů v potravinách.
Cílem tohoto setkání nebylo řešit jednotlivé body, ale spíše určit strategie dalšího postupu. Uvedené strategie experti na workshopu navrhli jako doporučení pro různé skupiny (analytické chemiky, výživáře) pracující v této oblasti. Forma Workshopu se ukázala jako dobrý model pro objasňování problémů a dosahování shody, které lze využít v souvislosti s jinými přírodními „zdravými“ složkami získanými z rostlin.
Speciální číslo časopisu CR in Food Science and Nutrition, 41, 2001, č. 5 (Supplement) se věnuje tomuto workshopu. Jednotlivé okruhy diskutované na setkání jsou zde zahrnuty ve formě příloh. Příloha 7 se věnuje markerům oxidačního poškození.
CR in Food Science and Nutrition, 41, 2001, č. 5 (Supplement). s. 387–392, s. 409–411