Bezpečnost potravin

Zdravotní rizika cestujících při letecké dopravě

Vydáno: 27. 3. 2005
Autor:

Největším potenciálním zdravotním rizikem pro cestující, spojovaným s leteckou dopravou, je podle nejnovějšího výzkumu otrava potravinami.

Podle výsledků výzkumu zdravotních rizik během cestování letadlem, který byl prováděn pracovníky Lahey Clinic Medical Centre a Tufts New England Medical Centre, je největším potenciálním zdravotním rizikem spojovaným s leteckou dopravou otrava potravinami. V období mezi rokem 1947 až 1999 bylo zaznamenáno celkem 41 případů otrav potravinami, z nichž jedenáct skončilo smrtí. Nejčastěji indikovaným původcem otrav byla Salmonella, osm případů alimentárních otrav ale bylo způsobeno patogenem Staphylococcus. Výsledky výzkumu byly publikovány v časopisu Lancet. Více informací na adrese 

http://www.foodsafetytoday.com