Bezpečnost potravin

Zdravotní nezávadnost sladovnického ječmene

Vydáno: 4. 9. 2001
Autor:

zpráva Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, monitoring ječmene v r. 1999, N-nitrosaminy, těžké kovy, PAU, biogenní aminy, aflatoxiny, mykotoxiny, pesticidy

Průměrnou spotřebou 160 l piva na osobu a rok je Česká republika v celosvětovém měřítku na čelním místě ve spotřebě piva na hlavu. Průměrný konzument však vypije množství více než dvojnásobné. Z hlediska ochrany zdraví obyvatelstva je nezbytné sledovat, zda příjem kontaminantů z piva nepředstavuje pro spotřebitele zdravotní riziko. Většina kontaminujících látek v pivu pochází ze surovin, přičemž základní surovinou pro výrobu piva je slad.
Zprávu Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského vystavuje v plném znění na webové stránce odbor potravinářské výroby Ministerstva zemědělství ČR. Zpráva pod názvem „Zdravotní nezávadnost sladovnického ječmene“ obsahuje výsledky monitoringu prováděného v r. 1999 těchto cizorodých látek v ječmeni: N-nitrosaminy, těžké kovy, polyaromatické uhlovodíky, biogenní aminy, aflatoxiny, mykotoxiny a pesticidy.
www.mze.cz