Bezpečnost potravin

Zdravotní nezávadnost potravin a strategie jejího zabezpečování v České republice v současnosti

Vydáno: 2. 8. 2004
Autor:

zdravotní nezávadnost potravin, posouzení rizika, management rizika, komunikace o riziku, základy české potravinové legislativy

Příspěvek shrnuje zakotvení problematiky zdravotní nezávadnosti (food safety) a jejího zabezpečování v rámci strategie potravinové bezpečnosti v celém potravinářském řetězci “od vidlí po vidličku”. Jsou uvedeny oblasti působnosti jednotlivých dílčích právních předpisů (zákona o potravinách, veterinárního zákona a zákona o ochraně veřejného zdraví). Základní strategie zabezpečování zdravotní nezávadnosti potravin (strategie potravinové bezpečnosti) je založena na třech základních prvcích: posouzení rizika (vědecké poradenství v souvislosti se zdravotní nezávadností), management rizika (tvorba legislativy a kontrola) a komunikace o riziku (informace pro veřejnost a komunikace se spotřebiteli).

Kopřiva, V.:  Zdravotní nezávadnost potravin a strategie jejího zabezpečování v České republice v současnosti. Výživa a potraviny, 59, 2004, č. 4, s. 96 – 98