Bezpečnost potravin

Zdravotní efekt lykopenu

Vydáno: 10. 11. 2010
Autor:

Přehledová práce o antioxidačních vlastnostech, o vlivu na snížení rizika rakoviny a kardiovaskulárních onemocnění, osteoporózy, plodnosti mužů, neurodegenerativních onemocnění, zánětů, imunity a o vlivu na krevní tlak.

Lykopen (C40H56) je červené barvivo ze skupiny karotenoidů obsažené ve značném množství ve zralých červených rajčatech (obsah ve žlutých nedozrálých rajčatech je o 30 – 50 % nižší). Je mu přisuzována řada zdravotních efektů, jako snížení rizika kardiovaskulárních onemocnění (snížením oxidace chlesterolu, a tím omezení arteriosklerózy), rakoviny (např. prostaty, plic, prsu), osteoporózy, plodnosti mužů, neurodegenerativních onemocnění, zánětů, imunity a vlivu na krevní tlak.

Je to vysvětlováno jednak antioxidačními vlastnostmi lykopenu (zabraňuje oxidaci LDL-cholesterolu) a je lapačem volných radikálů, které poškozují molekuly a DNA organismu. Kromě toho lykopen zvyšuje  aktivitu enzymů, které „inaktivují toxicitu“ škodlivých látek, a tak podporuje vlastní obranný systém organismu. Vedle toho je ještě v některých studiích pozorováno ovlivnění buněčného cyklu a apoptóza. Níže citovaný článek shrnuje poznatky z dosud zveřejněných studií.)

Zásobení populace lykopenem bylo důkladně posouzeno studií prováděnou v rámci celé EU: v severní Evropě je obsah lykopenu v krvi 0,4 – 0,6 μmol/l, v Řecku o 50 – 100 % více.

Tabulka (v originálu viz níže) uvádí obsah lykopenu v některých druzích ovoce a zeleniny, šťávách a dalších výrobcích z nich. Nejvyšší hladiny jsou v čerstvých zralých plodech: vodní meloun (4,10 mg/100 g),  guavě (5,40 mg/100 g), rajčatech (3,1 – 7,74 mg/100 g), chilli (1,08 – 2,62 mg/100 g), papája (2,00 – 5,30 mg/100 g), grapefruit (3,36 mg/100 g).

Řada studií dokládá, že zdravotní efekt nezávisí jen na koncentraci lykopenu v čerstvých plodech, ale  i na konfiguraci molekuly a biovyužitelnosti. Řada studií dokládá vyšší efekt a biologickou využitelnost u zpracovaných produktů (rozmělnění a tepelné ošetření suroviny), kdy se zvýší obsah lykopenu, který je k dispozici porušením buněčných stěn a zvýší se biovyužitelnost v důsledku transformace molekuly. Lepší využitelnosti se dosahuje v kombinaci s olejem, nejlépe olivovým. Lykopen vykazuje vysokou citlivost vůči oxidaci, ale vysokou stabilitu vůči působení teplot (vysokých i nízkých).

Ernährung, 34, 2010, č. 7/8, s. 306-322

Objednávka kopie článku