Bezpečnost potravin

Zdravotně postižení mají nyní snadnější přístup k webovým stránkám SZPI

Vydáno: 26. 1. 2009
Autor:

Tisková zpráva SZPI ze dne 26.1.2009.

SZPI spustila novou verzi svých webových stránek na adrese www.szpi.gov.cz. Na první pohled se od těch předchozích liší jen nepatrně, k zásadní změně ovšem došlo pro handicapované uživatele těchto stránek. Na každé stránce se nyní objevuje ikonka přeškrtnutého oka, která způsobí, že se obsah zobrazí bez grafických stylů a formátování. Text je zde také jednodušeji strukturován a písmo s pozadím je zobrazeno ve vyšším kontrastu. Díky těmto úpravám je web přístupnější zejména pro zrakově postižené. Změny se týkají jak české, tak anglické verze stránek.

Webové stránky Státní zemědělské a potravinářská inspekce již dříve byly uzpůsobeny pro sluchově postižené a pro osoby s poruchami učení a soustředění, protože neobsahovaly multimediální záznamy, zvuky, blikající nebo často se měnící prvky atd. V rámci posledních úprav však ještě došlo k zjednodušení a upřesnění struktury stránek, která nyní i těmto osobám prohlížení webu ještě více usnadní. 

SZPI na svých webových stránkách zveřejňuje mnoho důležitých informací, například varování před nebezpečnými potravinami či rady pro spotřebitele i podnikatele apod. Inspekce proto dlouhodobě usiluje o to, aby všichni uživatelé měli rovné podmínky v přístupu na web. Nová podoba webových stránek také odpovídá požadavkům vyhlášky č. 64/2008 Sb., která orgánům veřejné správy ukládá povinnost zveřejňovat informace na webových stránkách ve formě, která je přístupná i zdravotně postiženým.

Zpracovala: Martina Šmídtová, tisková mluvčí SZPI, 26.1. 2009