Bezpečnost potravin

Zdravé maso ze zdravých zvířat

Vydáno: 14. 4. 2001
Autor:

snížená odolnost zvířat, bakteriální infekce, zoonózy, zajištění nezávadnosti potravin

Zdravé maso ze zdravých zvířat
Vědecké výzkumy prokázaly, že některé směry chovu, spojené s rychlými přírůstky masa vedly k větší náchylnosti zvířat na stres a k různým vadám masa. V současné době je možné pozorovat sníženou odolnost zvířat ve výkrmu na bakteriální infekce a zvýšený výskyt zoonóz.
Pozitivní vývoj v boji proti běžným onemocněním zvířat a zoonózám však neplatí pro boj proti salmonelám a bakteriím typu Campylobacter. Na rozvoj těchto nežádoucích mikroorganismů má vliv způsob ustájení(velká množství zvířat pohromadě) a nedostatečná patologicko – anatomická kontrola masa. Jak salmonely, tak bakterie Campylobacter se mohou rozšířit a vyvolat značný nárůst onemocnění u lidí. Důležitým mezníkem zlepšené ochrany spotřebitele je v rámci EU směrnice o zoonózách z r. 1992 (92/117/EWG), která je základem pro boj proti salmonelóze u lidí již v prvovýrobě. Dramatické změny v prvovýrobě vyžadují, aby se doplnila současná opatření tzv. „pre-harvest food safety“ a systémem HACCP. To znamená, že státní a podniková kontrolní opatření se do budoucna musí soustředit na kontrolu suroviny z prvovýroby.
Fleischwirtschaft, 80, 2000, č.2, s. 12–14