Bezpečnost potravin

Zdokonalování legislativy ČR za účelem bezpečnosti potravin

Vydáno: 19. 7. 2002
Autor:

vyhláška  196/2002 novelizující vyhlášku 147/1998, kritické body, správná výrobní a hygienická praxe, další požadavky směrnice EU 93/43

Stěžejním předpisem o hygieně potravin je směrnice EU č. 93/43, z níž byla zatím do naší legislativy zapracována jen ustanovení o kritických bodech (vyhlášky č. 147/1998 Sb.). Do vyhlášky č. 196/2002 Sb., která nyní vyhlášku 147/1998 mění, byla zapracována problematika pravidel správní výrobní a hygienické praxe. V souladu se směrnicí EU je uplatňování těchto pravidel dobrovolné. Výhodou při jejich uplatnění je skutečnost, že hygienické zásady a postupy v tom zahrnuté většinou jsou již ve výrobě potravin používány. Tím, že výrobce zapracuje pravidla správné hygienické praxe do svého výrobního postupu, bude je striktně dodržovat a na konečných výsledcích prokáže jejich účinnost tím, že bude vyrábět zdravotně nezávadné výrobky, může svůj systém kritických bodů zjednodušit a zúžit.
Ostatní pasáže směrnice EU č. 93/43 o hygieně potravin budou v ČR postupně (do konce r. 2002) zapracovány především do následujících předpisů:
– do zcela nové vyhlášky MZe stanovující podmínky a požadavky na provozní a osobní hygienu při výrobě potravin neživočišného původu,
– do novely vyhlášky č. 287/1999 o veterinárních požadavcích, kde budou doplněny a upřesněny pasáže s požadavky na provozní hygienu při výrobě potravin živočišného původu,
– do novely vyhlášky MZ ČR č. 107/2001, kde budou zpřesněny podmínky a požadavky na osobní a provozní hygienu při výrobě potravin.
Potravinářský zpravodaj, 2002, č. 7, s.17